Fælleshus i glas

Glashuset er beboerforeningen "Egestrædets" fælleshus. Her holdes der børnefødselsdage, fester, møder og meget mere.
Men oprindeligt boede der en familie i huset. Det kan du læse om i artiklen nedenfor.


Kunstudstilling i
Glashuset


UDVALGTE BYGGERIER '97:

Man kan godt bo i et glashus. Det viser et netop gennemført forsøg, som Egestrædets fælleshus har stået model til.


Af Dorte Gram, arkitekt maa.

Egestrædets fælleshus er et demonstrationsprojekt støttet af KAB, Energiministeriet og Statens Byggeforskningsinstitut SBI.

Formålet var at afprøve mulighederne ved den praktiske brug af en ny glas- og vinduesteknologi. Inden huset overgik til fælleshus, blev det beboet af en familie, sådan at SBI kunne måle på energiforbruget og indeklimaet.

I øjeblikket er måleresultaterne ved at blive bearbejdet. Det står dog allerede nu klart, at sigtet mod et energiforbrug svarende til målsætningen i energi 2000 og lavenergihuse i BR-S 85 er nået.

- Forsøget viste et energiforbrug, der er lavere end i et traditionelt lavenergihus, fortæller arkitekt Boje Lundgaard.Alle husets facader uanset verdenshjørne er bygget af højisoleret glas. Halvdelen af facaden på 240 m2 er af mælkehvidt, translucent glas, og den anden halvdel er af klart, transparent glas.

- Tidligere var et glashus forbundet med overophedning om sommeren og kulde og træk om vinteren. Med de højisolerede ruder, anvendelse af passiv solvarme og naturlig ventilation er vi nu kommet ud over de problemer, siger Boje Lundgaard.

For at kunne udnytte den passive solvarme, skal der være nogle tunge bygningsdele, som kan akkumulere solvarmen. I glashuset klares det af trappen og betondækkene.

Der er ingen udsugning. Når det bliver for varmt, lukkes vinduerne automatisk op, sådan at luften kan sive gennem huset. Udluftningen er suppleret med indvendige gardiner, for at beboerne ikke skal blive stegt af solen.

Der er ikke mange vægge at stille reoler og skabe op ad i et glashus. Til gengæld er kontakt med lyset og naturen større end i et traditionelt enfamiliehus.

- Prøvefamilien ændrede opfattelse af det at bo. De skulle næsten aldrig tænde lyset, og de opdagede stjernehimlen på en helt ny måde, siger Boje Lundgaard.